2013 Efterår generalforsamling

Posted by admin on november 1, 2013

Generalforsamling

Fredag d.25 oktober 2013 

Formanden bød velkommen til 47 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.
Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.
Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 170 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Her sagde han bl.a. tak til Lasse for hans indsats i bestyrelsen. Han omtalte Sommerarrangementet som blev en hyggelig og sjov dag for de 45 deltagere. Der var både øl, vand, spil og musik, og vejrguderne var med så det blev en dejlig dag. Foreningens formue er på ca. 62.000 kr. og medlemstallet er på 325, hvoraf der er 25 i restance og 2 er døde.
Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling
Pkt.5 Regnskab. Kasseren var blevet syg, så næstformanden Ole oplæste årsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.
Pkt.6 Indkomne forslag. Ingen
Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer
afgående Typograf Palle Gullaksen               Genvalgt
              Tømrer Martin Hansen                   Genvalgt
               Ekspedient Bjarne Hansen             Genvalgt
Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.
Afgående. Reservedelsekspedient Lars Hesthaven Velling      ønsker ikke genvalgt
i stedet valgtes kommis Flemming Hansen
Pkt. 11   revisor Tømrer Johnny Olsen Meyer.                           Ønsker ikke genvalgt
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Svend Erik Larsen
Pkt.12    revisorsuppleant  mekaniker Svend Erik Larsen valgt som revisor
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske                          genvalgt
Pkt. 14 Eventuelt.
Uddeling af nåle til jubilarerne.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver


2013 Sommerarrangement

Posted by admin on august 11, 2013

 Sommerhygge

Så er vores lille sommerhygge arrangement vel overstået. Det var en fantastisk hyggelig eftermiddag og aften vi havde sammen. Vi var omkring 45 deltagere, som alle var i utroligt godt humør. Der var lagt lidt spil ud, så man kunne udfordre hinanden i bl.al kongespil, hvilket der var mange der gjorde.Maden blev gjort klar ved 18 tiden, og den smagte aldeles udmærket, og det var samtidig med at musikeren var klar til hyggemusik. Det gjorde han så godt at det var svært for nogle at sidde stille, men måtte gynge med til musikken.Der blev spillet, danset og hygget indtil ca. kl 22, hvor det sidste takkede af

Alt i alt en meget vellykket dag, takket være det gode humør som alle tog med

tak for det

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

0 Kommentarer Read full post »

2013 Forårsgeneralforsamling

Posted by admin on april 20, 2013

Generalforsamling

Fredag d.19 april  

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.
Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.
Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Lasse og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 140 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Formanden fortalte bl.a. om udflugten til Slagelse museum med spisning på Reersø kro og at det havde været en god og fornøjelig tur. Medlemstallet er på 324 medlemmer og formuen er på ca. 83.000,- kr
Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling
Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.
pkt.6 Indkomne forslag.
pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer
afg.                Ole Henriksen – genvalgt
afg.                Stevie Berthelsen – genvalgt
afg.                Henning Andersen – genvalgt
afg.                Lasse Andersen –  ønskede ikke genvalg. I stedet blev Lars Bengsson valgt
pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Kurt W Petersen-ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Lasse Withen
Pkt 12 valg af revisor        “         Ebbe Senniksen. - genvalgt
Pkt 13 valg af revisorsuppleant Flemming Nyquist Hansen – afgået ved døden. Her valgtes John Husum Olsen
Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt
Ptk 15 Eventuelt
Der var uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

0 Kommentarer Read full post »

2013 Udflugt Slagelse museum

Posted by admin on marts 10, 2013

Udflugt

Lørdag d. 9. marts 2013

 

På en kold forårsmorgen, 0°, frisk vind med udsigt til blæsende kuling samledes 42 morgenfriske deltagere til en udflugt til Slagelse museum. 09.33 kørte bussen fra Falkenborgskolen mod Slagelse. Kl. 10.03 gjorde vi holdt ved Munkholmbroen for en kort rygepause. Vi havde fået lov til at sælge øl og vand i bussen, hvilket gjorde at vi kun behøvede nogle korte pauser. Turen gik videre ad motorvejen til Kvanløse – Ugerløse – Stenlille hvor vi holdt ryge-tissepause på en vindblæst rasteplads, Det tog 7 minutter hvorefter vi kørte Slagelse museum hvor vi ankom 11.30. Slagelse museum udstiller genstande med tilknytning til såvel tidligere tiders som vore dages handel, industri og håndværk. Der var mulighed for rundvisning eller at gå på egen hånd og studerer de mange ting fra de mange forskellige håndværk.

Kl. 13.00 var der afgang mod Reersø kro hvor vi skulle spise.  Der var sild, laks, fiskefilet, mørbrad og ost og det smagte aldeles udmærket. Foreningen gav den første genstand og kunne man drikke mere var det for egen regning. Kl.15.40 kørte vi hjemad denne gang over Gørlev, Sæby, Dianalund, St. Merløse, Roskilde, Frederikssund, med en enkelt rygepause ved Gevninge. Ankomst Frederikssund kl 17.45

Det var en god dag med meget godt humør og godt fællesskab.

 

0 Kommentarer Read full post »