2016 Forårs generalforsamling

Posted by admin on april 29, 2016

0 Kommentarer Read full post »

2015 Sommerarrangement

Posted by admin on august 25, 2015

Sommerarrangement på Færgegården lørdag d 8 august 2015

Omkring 38 deltagere mødte op lørdag eftermiddag for at hygge og have det sjovt sammen.
Der var lagt lidt spil ud så man kunne udfordre hinanden. Især ved kongespillet var der mange udfordringer.
Alle var i rigtigt godt humør og stemningen var super. Maden fra Cafe Hanne blev gjort klar ved 18 tiden, og den smagte aldeles udmærket, og det var samtidig med, at musikeren Jan ”Gasser”var klar til hyggemusik. Det gjorde han så godt at det var svært for nogle at sidde stille, men måtte gynge med til musikken.
Der blev spillet, danset og hygget indtil ca. kl. 22, hvor de sidste takkede af

0 Kommentarer Read full post »

2015 Forårs Generalforsamling

Posted by admin on april 27, 2015

Generalforsamling 24 april 2015

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 38 fremmødte svende, Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte __ kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. udflugten i marts til arbejdermuseet i KBH som havde været en rigtig god tur med gode oplevelser, god mad og godt samvær. Han takkede Martin Hansen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet. Medlemstallet er på 307 medlemmer hvoraf 61 er i restance og 5 er døde. Formuen er på ca. 63.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab fra efterårsgeneralforsamlingen. Fejl var fundet og rettet og det blev godkendt af revisorerne. Derefter oplæste han det nye halvårsregnskab. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .Ingen

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer

afg.                Ole Henriksen - genvalgt

afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt

afg.                Henning Andersen - genvalgt

afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor        Ole Sørensen – genvalgt

Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt

Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.

Her var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

0 Kommentarer Read full post »

2015 Udflugt til Arbejdermusset

Posted by admin on marts 7, 2015

 

Udflugt 2015

Lørdag d. 7 marts

Udflugten denne gang skulle gå til Arbejdermuseet i København. Vi startede kl. 09.35 fra Falkenborgskolen med 36 tilmeldte deltagere, og kørte til Ganløse Egede via Sundbylille, Jørlunde, Slagslund, Ganløse, hvor vi holdt den første strækkeben pause. 10.20 kørte vi videre til Farum, ad Frederiksborgvej til Bagsværd, hvor vi gjorde ophold ved Aldershvile Slotspark. 11.05 kørte vi ad motorvejen til Arbejdermuseet i Rømersgade, hvor vi ankom 11.30
Her havde vi godt halvanden time til at gå rundt på egen hånd og se de udstillede arbejderhjem fra før år 1900 til 1990. Det var også muligt at få en pilsner fra Stjernen eller en kop kaffe lavet på erstatningskaffe Rich. Før vi gik til spisning måtte vi igennem butikken med legetøj som vi og vores forældre havde, da vi var børn. 13.30 var der spisning i cafe Øl Halle. Menuen bestod af 2xsild, torskerognsdeller, skinke, hønsesalat og stærk ost, alt med tilbehør. Maden var særdeles velsmagende og der var nok af den. Eneste minus var at der manglede tjenere, så det tog en time længere end beregnet at spise. 16.10 kørte vi videre ad Vesterbrogade, Roskildevej, Albertslund til Risby Vikingeby, hvor der var en lille rygepause, før vi kl 17.05 kørte videre ad de små veje til Hove, Gundsømagle til vej 6, Ølstykke og Frederikssund hvor vi ankom 17.40   

Det var en rigtig god dag med meget godt humør og godt fællesskab

0 Kommentarer Read full post »