Hjem > Blog > 2013 Efterår generalforsamling

2013 Efterår generalforsamling

Posted by admin on november 1, 2013

Generalforsamling

Fredag d.25 oktober 2013 

Formanden bød velkommen til 47 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.
Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.
Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 170 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Her sagde han bl.a. tak til Lasse for hans indsats i bestyrelsen. Han omtalte Sommerarrangementet som blev en hyggelig og sjov dag for de 45 deltagere. Der var både øl, vand, spil og musik, og vejrguderne var med så det blev en dejlig dag. Foreningens formue er på ca. 62.000 kr. og medlemstallet er på 325, hvoraf der er 25 i restance og 2 er døde.
Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling
Pkt.5 Regnskab. Kasseren var blevet syg, så næstformanden Ole oplæste årsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.
Pkt.6 Indkomne forslag. Ingen
Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer
afgående Typograf Palle Gullaksen               Genvalgt
              Tømrer Martin Hansen                   Genvalgt
               Ekspedient Bjarne Hansen             Genvalgt
Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.
Afgående. Reservedelsekspedient Lars Hesthaven Velling      ønsker ikke genvalgt
i stedet valgtes kommis Flemming Hansen
Pkt. 11   revisor Tømrer Johnny Olsen Meyer.                           Ønsker ikke genvalgt
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Svend Erik Larsen
Pkt.12    revisorsuppleant  mekaniker Svend Erik Larsen valgt som revisor
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske                          genvalgt
Pkt. 14 Eventuelt.
Uddeling af nåle til jubilarerne.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver