Hjem > Blog > 2013 Forårsgeneralforsamling

2013 Forårsgeneralforsamling

Posted by admin on april 20, 2013

Generalforsamling

Fredag d.19 april  

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.
Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.
Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Lasse og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 140 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Formanden fortalte bl.a. om udflugten til Slagelse museum med spisning på Reersø kro og at det havde været en god og fornøjelig tur. Medlemstallet er på 324 medlemmer og formuen er på ca. 83.000,- kr
Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling
Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.
pkt.6 Indkomne forslag.
pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer
afg.                Ole Henriksen – genvalgt
afg.                Stevie Berthelsen – genvalgt
afg.                Henning Andersen – genvalgt
afg.                Lasse Andersen –  ønskede ikke genvalg. I stedet blev Lars Bengsson valgt
pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Kurt W Petersen-ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Lasse Withen
Pkt 12 valg af revisor        “         Ebbe Senniksen. - genvalgt
Pkt 13 valg af revisorsuppleant Flemming Nyquist Hansen – afgået ved døden. Her valgtes John Husum Olsen
Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt
Ptk 15 Eventuelt
Der var uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: