Hjem > Blog > 2010 forår generalforsamling

2010 forår generalforsamling

Posted by admin on april 30, 2010

Generalforsamling d. 30 april 2010 i F.I.K. s lokaler

Generalforsamling 23 april 2010

FIK’s forsamlingshus

Formanden bød velkommen til 40 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog skibstømrer Flemming Nyquist Hansen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Ole og Kurt foretog emblemeftersyn som indbragte 120 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt Formandens beretning. Det har været et lidt tyndt halvår, der er ikke sket så meget. Sommerarrangementerne bliver diskuteret i øjeblikket. Medlemstallet er på 338 og formuen er på ca 100.000 kr.

Pkt 4 protokol sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling.

Pkt.5 Regnskab.kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der  blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag . Ingen

pkt 7 valg af bestyrelsesmedlemmer

afg. Ole Henriksen – genvalgt

afg. Stevie Berthelsen – genvalgt

afg. Lasse Andersen – genvalgt

afg. Kurt Petersen – ønsker ikke genvalg. I stedet valgtes murer Henning Andersen

ptk 11 valg af best. Supp. I stedet for Henning Andersen som kom i bestyrelsen valgtes Bjarne Hansen som suppleant.

Pkt 12 valg af revisor        “         Ebbe Senniksen.

"     13                            "         revisorsuppleant      Flemming Nyquist Hansen.

"     14                            "         fanebærer         “      Arne Dølling

Ptk 15 Eventuelt

Det blev forespurgt om hvad man kunne gøre for at bremse nedgangen i medlemstallet og eventuelt få fat i de unge nye udlærte. Sv. Vi prøve i bestyrelsen at få lavet noget materiale som kan bruges.

Flemming Nyquist Hansen efterlyste en arvtager til at lave fugl. Jens Jensen viste megen interesse

Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver.

Comments: