2014 Efterårsgeneralforsamling

Posted by admin on november 2, 2014

Generalforsamling

Fredag d.31 oktober 2014 

Formanden bød velkommen til 38 fremmødte svende. Der var ingen afdøde i denne periode så vi gik hurtigt videre til pkt.1

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 10 kr. Trods den lave indtægt, blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Han fortalte bl.a. om Fugleskydningen som var forløbet rigtig godt med 85 deltagerere. Vi havde hentet afgående fuglekonge på Byvej, for herefter at gå til skydebanen med enkelte stop undervejs. Efter 319 skud blev brystpladen skudt ned af elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen, der hermed blev ny fuglekonge. Foreningens formue er på ca. 58.000 kr. og medlemstallet er på 293medlemmer

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren måtte fremlægge et regnskab som ikke var godkendt af revisorerne. Til trods for mange gennemgange og flere personer har set på regnskabet, var der en balancefejl på
+ 1550 kr. Der var delte meninger om man skulle acceptere fejlen eller købe en revisor til en højere pris. Efter afstemning med 22 stemmer for, blev det vedtaget at der skulle stilles et revideret godkendt regnskab til forårsgeneralforsamlingen.

Pkt.6 Indkomne forslag. Bestyrelsen ønskede en ændring af § 2, da mange uddannelser har ændret navne og betydning. F.eks er der ikke mange der får svendebrev i dag, men et uddannelsesbevis. Så ændringen går på at ændre tekst ”faglært mandlig håndværker og butikssvend samt kontoruddannet” til ”mandlig Erhvervsuddannet”

samtidig en praktisk rettelse også i § 2 ændring fra ”Frederikssund eller indenfor en grænse af 8 km” til "Frederikssund kommune og omegn".
Ændringer genkendt med stemmerne 18 for 6 imod

Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer

afgående Typograf Palle Gullaksen                             Genvalgt

               Ekspedient Bjarne Hansen                           Genvalgt

              Tømrer Martin Hansen      ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Farvehandler Svend Jeske

Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.

Afg. kommis Flemming Hansen                                    Genvalgt

Pkt. 11   revisor  mekaniker Svend Erik Larsen           Genvalgt

Pkt.12    revisorsuppleant  kommis Verner Engmann blev valgt

Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske – trådt ind i bestyrelsen – ingen ny fanebærer valgt

Pkt. 14 Eventuelt. Formanden meddelte at vi desværre ikke udsender lommekalendere fremover, da vi ikke har en sponser mere. Ved indkøb ville prisen være 5000 kr. hvilket vurderes som for meget. Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

0 Kommentarer Read full post »

2014 Fugleskydning

Posted by admin on august 9, 2014

Fugleskydning 9. august 2014

Lørdag morgen kunne formanden byde velkommen og ønske god fugleskydning til 85 morgenfriske svende som var mødt op på torvet. Orkestret var denne gang Slangerup Street jazz band, som gik i front. Vejret var smukt og der var udsigt til en varm dag.
Vi startede præcis kl. 7.00 og gik ad Ny Østergade, Frederiksværksvej til Byvej, hvor afgående fuglekonge Elektriker Kim Wollerup Sørensen bød velkommen og havde arrangeret en morgenpilsner.Formanden takkede fuglekongen og hans dronning, for deres tid som regenter, hvorefter der blev udråbt et længe leve. Efter at musikken havde spillet endnu et par melodier, fortsatte vi tilbage ad Byvej, Frederiksværksvej, Frederiksborgvej, Kirkegade til Postgården hvor en kølig morgenpilsner stod klar.Her blev der fortaget emblemeftersyn som indbragte 190 kr. Efter at musikken havde spillet et par friske numre, takkede Formanden for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Vi fortsatte ad Jernbanegade, op ad Roskildevej til Sommerlyst, hvor en god formiddagspilsner stod klar. Musikken spillede atter et par gode numre, hvorefter Formanden takkede for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Turen fortsatte op ad Roskildevej, til Mad & Diverse. Her havde Pia en kold pilsner klar og godt med lune deller. Musikken spillede et par numre hvorefter Formanden takkede for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Herfra gik videre ad Roskildevej til Korshøj. Her havde Spar 5 en pilsner klar og efter at formanden havde takket for øllet og der var blevet udråbt et længe leve kunne vi atter fortsætte det sidste stykke til skydebanen på strandvangen, hvor vi ankom kl. 10.00
Skydningen blev sat i gang kl. 10.15 og fortsatte til kl. 12, hvor der var frokostpause. Kl.13 fortsatte skydningen indtil kl 16.15 hvor brystpladen, efter 319 skud, blev skudt ned af elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen, der hermed blev ny fuglekonge.

Resultater

1. æble Mekaniker Flemming Andreasen for Elektriker Kim W. Sørensen
2. æble Blikkenslager Rene Andersen for Klejnsmed Peter Christiansen
3. æble Vvs Claus Andersen for Elektriker Kim W. Sørensen
4. æble Mekaniker Jesper Bech-Withen for Mekaniker Kevin Haagensen
Kronen Typograf Palle Gullaksen for Maskinsnedker Kim Hansen
Ringen Elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen
Halsen Rørsmed Niels Henrik Hansen for Mekaniker Lars Christensen
Højre Vinge Urmager Ole Dahl Nissen for Mekaniker Ole Sørensen
Venstre Vinge Værktøjsmager Per Hansen for Maskinarbejder Rico Jensen
Brystpladen Elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen

0 Kommentarer Read full post »

2014 Forårsgeneralforsamling

Posted by admin on april 28, 2014

Generalforsamling 25 april 2014

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende, som var stuvet godt sammen på 1 salen ovenpå hallens cafe.
Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 70 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. udflugten i marts til Søfartsmuseet i Helsingør som havde været en super tur med gode oplevelser, god mad og godt samvær.  Medlemstallet er på 302 medlemmer hvoraf 33 er i restance og 3 er døde. Formuen er på ca. 64.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer

afg.                Ole Henriksen - genvalgt

afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt

afg.                Henning Andersen - genvalgt

afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor        “         Ebbe Senniksen. Ønskede ikke genvalg –
i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt

Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.

Sekretæren kom frem med at foreningen er konstant for nedadgående med medlemmer. Vi mister 20-25 stykker hvert år. Fag og uddannelser ændrer sig og svendefagene udvikler sig også. Spørgsmålet går på om foreningen er parat til en ændring så også andre faggrupper også kan deltage. Her tænkes på politibetjent, ingeniør o.a. Efter en lille debat blev bestyrelsen opfordret til at komme med et konkret oplæg til næste generalforsamling

Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

 

0 Kommentarer Read full post »

2014 Udflugt Søfartsmuseum

Posted by admin on marts 10, 2014

Udflugt 2014

Lørdag d. 8 marts

 

På en dejlig mild lørdag morgen samledes 45 friske deltagerer til en dejlig tur til Søfartsmuseet i Helsingør. Vi startede fra Falkenbogskolen kl. 9.30 og kørte først ad vej 6 mod Hillerød, hvor vi gjorde det første holdt ved skoven overfor Amtsgården.  Efter 20 minutters tid i den dejlige formiddagssol kørte vi videre ad hovedvejen og ved vej 227 mod Nødebo, hvor vi fandt en rasteplads i skovkanten, hvor der lige var plads til bussen. Efter en ryge-tissepause fortsatte vi til vej 205 – Esrumvej og kørte mod Helsingør Søfartsmuseum, hvor vi ankom 12.30. Her havde vi 2 timer til at gå rundt og se både det fascinerende byggeri og det interessante museum. Søfartsmuseet er lavet i den gamle tørdok. Der er skrående gangbroer som går ind til det underjordiske museum, hvor adskillige udstillinger som omfatter dansk søfartshistorie igennem de sidste 400 år vises. Efter et par timer i gangene gik vi til Kronborg Havbad for at spise en rigtig god frokost menu. Efter frokosten var der tid til en gåtur på lystbådehavnen og nyde den varme eftermiddagssol. Kl. 15.30 kørte vi hjemad, denne gang ad Gurrevej til Tikøb og videre til Esrum Søvej, hvor vi gjorde holdt ved en rasteplads lige op ad Esrum sø. Smukt vejr, smuk udsigt og en kold pils til at fordøje det – Herligt. Videre kørte vi til vej 205 mod Helsinge. Her drejede vi af mod Pibe Mølle og videre mod Annisse, ned af Præstevej til rastepladsen ved Pøleå. Et dejligt sted hvor vi kunne nyde den nedadgående sol. Efter en god pause kørte vi det sidste stykke af hovedvejen til Kregme og videre mod Frederikssund, hvor vi ankom lidt før kl. 18.00
Det var en rigtig god dag med meget godt humør og godt fællesskab.