2014 Fugleskydning

Posted by admin on august 9, 2014

Fugleskydning 9. august 2014

Lørdag morgen kunne formanden byde velkommen og ønske god fugleskydning til 85 morgenfriske svende som var mødt op på torvet. Orkestret var denne gang Slangerup Street jazz band, som gik i front. Vejret var smukt og der var udsigt til en varm dag.
Vi startede præcis kl. 7.00 og gik ad Ny Østergade, Frederiksværksvej til Byvej, hvor afgående fuglekonge Elektriker Kim Wollerup Sørensen bød velkommen og havde arrangeret en morgenpilsner.Formanden takkede fuglekongen og hans dronning, for deres tid som regenter, hvorefter der blev udråbt et længe leve. Efter at musikken havde spillet endnu et par melodier, fortsatte vi tilbage ad Byvej, Frederiksværksvej, Frederiksborgvej, Kirkegade til Postgården hvor en kølig morgenpilsner stod klar.Her blev der fortaget emblemeftersyn som indbragte 190 kr. Efter at musikken havde spillet et par friske numre, takkede Formanden for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Vi fortsatte ad Jernbanegade, op ad Roskildevej til Sommerlyst, hvor en god formiddagspilsner stod klar. Musikken spillede atter et par gode numre, hvorefter Formanden takkede for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Turen fortsatte op ad Roskildevej, til Mad & Diverse. Her havde Pia en kold pilsner klar og godt med lune deller. Musikken spillede et par numre hvorefter Formanden takkede for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Herfra gik videre ad Roskildevej til Korshøj. Her havde Spar 5 en pilsner klar og efter at formanden havde takket for øllet og der var blevet udråbt et længe leve kunne vi atter fortsætte det sidste stykke til skydebanen på strandvangen, hvor vi ankom kl. 10.00
Skydningen blev sat i gang kl. 10.15 og fortsatte til kl. 12, hvor der var frokostpause. Kl.13 fortsatte skydningen indtil kl 16.15 hvor brystpladen, efter 319 skud, blev skudt ned af elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen, der hermed blev ny fuglekonge.

Resultater

1. æble Mekaniker Flemming Andreasen for Elektriker Kim W. Sørensen
2. æble Blikkenslager Rene Andersen for Klejnsmed Peter Christiansen
3. æble Vvs Claus Andersen for Elektriker Kim W. Sørensen
4. æble Mekaniker Jesper Bech-Withen for Mekaniker Kevin Haagensen
Kronen Typograf Palle Gullaksen for Maskinsnedker Kim Hansen
Ringen Elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen
Halsen Rørsmed Niels Henrik Hansen for Mekaniker Lars Christensen
Højre Vinge Urmager Ole Dahl Nissen for Mekaniker Ole Sørensen
Venstre Vinge Værktøjsmager Per Hansen for Maskinarbejder Rico Jensen
Brystpladen Elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen

0 Kommentarer Read full post »

2014 Forårsgeneralforsamling

Posted by admin on april 28, 2014

Generalforsamling 25 april 2014

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende, som var stuvet godt sammen på 1 salen ovenpå hallens cafe.
Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 70 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. udflugten i marts til Søfartsmuseet i Helsingør som havde været en super tur med gode oplevelser, god mad og godt samvær.  Medlemstallet er på 302 medlemmer hvoraf 33 er i restance og 3 er døde. Formuen er på ca. 64.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer

afg.                Ole Henriksen - genvalgt

afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt

afg.                Henning Andersen - genvalgt

afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor        “         Ebbe Senniksen. Ønskede ikke genvalg –
i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt

Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.

Sekretæren kom frem med at foreningen er konstant for nedadgående med medlemmer. Vi mister 20-25 stykker hvert år. Fag og uddannelser ændrer sig og svendefagene udvikler sig også. Spørgsmålet går på om foreningen er parat til en ændring så også andre faggrupper også kan deltage. Her tænkes på politibetjent, ingeniør o.a. Efter en lille debat blev bestyrelsen opfordret til at komme med et konkret oplæg til næste generalforsamling

Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

 

0 Kommentarer Read full post »

2014 Udflugt Søfartsmuseum

Posted by admin on marts 10, 2014

Udflugt 2014

Lørdag d. 8 marts

 

På en dejlig mild lørdag morgen samledes 45 friske deltagerer til en dejlig tur til Søfartsmuseet i Helsingør. Vi startede fra Falkenbogskolen kl. 9.30 og kørte først ad vej 6 mod Hillerød, hvor vi gjorde det første holdt ved skoven overfor Amtsgården.  Efter 20 minutters tid i den dejlige formiddagssol kørte vi videre ad hovedvejen og ved vej 227 mod Nødebo, hvor vi fandt en rasteplads i skovkanten, hvor der lige var plads til bussen. Efter en ryge-tissepause fortsatte vi til vej 205 – Esrumvej og kørte mod Helsingør Søfartsmuseum, hvor vi ankom 12.30. Her havde vi 2 timer til at gå rundt og se både det fascinerende byggeri og det interessante museum. Søfartsmuseet er lavet i den gamle tørdok. Der er skrående gangbroer som går ind til det underjordiske museum, hvor adskillige udstillinger som omfatter dansk søfartshistorie igennem de sidste 400 år vises. Efter et par timer i gangene gik vi til Kronborg Havbad for at spise en rigtig god frokost menu. Efter frokosten var der tid til en gåtur på lystbådehavnen og nyde den varme eftermiddagssol. Kl. 15.30 kørte vi hjemad, denne gang ad Gurrevej til Tikøb og videre til Esrum Søvej, hvor vi gjorde holdt ved en rasteplads lige op ad Esrum sø. Smukt vejr, smuk udsigt og en kold pils til at fordøje det – Herligt. Videre kørte vi til vej 205 mod Helsinge. Her drejede vi af mod Pibe Mølle og videre mod Annisse, ned af Præstevej til rastepladsen ved Pøleå. Et dejligt sted hvor vi kunne nyde den nedadgående sol. Efter en god pause kørte vi det sidste stykke af hovedvejen til Kregme og videre mod Frederikssund, hvor vi ankom lidt før kl. 18.00
Det var en rigtig god dag med meget godt humør og godt fællesskab.


2013 Efterår generalforsamling

Posted by admin on november 1, 2013

Generalforsamling

Fredag d.25 oktober 2013 

Formanden bød velkommen til 47 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.
Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.
Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 170 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Her sagde han bl.a. tak til Lasse for hans indsats i bestyrelsen. Han omtalte Sommerarrangementet som blev en hyggelig og sjov dag for de 45 deltagere. Der var både øl, vand, spil og musik, og vejrguderne var med så det blev en dejlig dag. Foreningens formue er på ca. 62.000 kr. og medlemstallet er på 325, hvoraf der er 25 i restance og 2 er døde.
Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling
Pkt.5 Regnskab. Kasseren var blevet syg, så næstformanden Ole oplæste årsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.
Pkt.6 Indkomne forslag. Ingen
Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer
afgående Typograf Palle Gullaksen               Genvalgt
              Tømrer Martin Hansen                   Genvalgt
               Ekspedient Bjarne Hansen             Genvalgt
Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.
Afgående. Reservedelsekspedient Lars Hesthaven Velling      ønsker ikke genvalgt
i stedet valgtes kommis Flemming Hansen
Pkt. 11   revisor Tømrer Johnny Olsen Meyer.                           Ønsker ikke genvalgt
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Svend Erik Larsen
Pkt.12    revisorsuppleant  mekaniker Svend Erik Larsen valgt som revisor
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske                          genvalgt
Pkt. 14 Eventuelt.
Uddeling af nåle til jubilarerne.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver