Hjem > Blog > 2012 Efterår Generalforsamling

2012 Efterår Generalforsamling

Posted by admin on november 1, 2012

Generalforsamling

Fredag d. 26 oktober 2012

 

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Lasse og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 120 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Formanden fortalte lidt om hvad der er sket det sidste halve år. Især fugleskydningen der var forløbet rigtig godt. Der havde været 95 deltagere. Tilpas med øl-stop på vejen og super godt vejr. Industrielektriker Kim Wollerup Sørensen blev ny fuglekonge
Medlemstallet er på 330 og formuen er på ca. 68.000 kr.

Ptk.4 protokol sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste årsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.

Pkt.6 Indkomne forslag. Ingen

Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer

afgående Typograf Palle Gullaksen               Genvalgt

               Tømrer Martin Hansen                    Genvalgt
               Ekspedient Bjarne Hansen             Genvalgt

Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.

Afgående Reservedelsekspedient Lars Hesthaven Velling       genvalgt

Pkt. 11   revisor Tømrer Johnny Olsen Meyer.                        genvalgt

Pkt.12    revisorsuppleant Radiomekaniker Ole Fredsgaard      ønskede ikke genvalg
i valgtes mekaniker Svend Erik Larsen

Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske                        genvalgt

Pkt. 14 Eventuelt.
Uddeling af nåle til jubilarerne. Der var ikke mindre end seks 40 års og to 50 års jubilarer

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: