Hjem > Blog > 2004 Forårs generalforsamling

2004 Forårs generalforsamling

Posted by admin on april 30, 2004

Generalforsamling d. 30 april 2004 i F.I.K.s klubhus

Frederikssund Svendeforening har holdt forårsgeneralforsamling fredag d.30.april i FIK’ s klubhus, hvor formanden, Svend-Erik Larsen kunne byde velkommen til 55 fremmødte svende.
Efter at urmager Ole Dahl Nissen var blevet valgt til dirigent, aflagde formanden beretning.
Han sagde bl.a. at vi desværre måtte aflyse madposeballet i år, men at næste forårs arrangement ville være anderledes og så håbede han at medlemmerne ville bakke op om det.
Han mindede om at fugleskydningen er d. 7.august og oplyste endvidere at foreningens formue er på 94.000 kr. og at vi er 430 medlemmer.
Efter oplæsning af protokol og halvårsregnskab var der valg til bestyrelsen
Der var genvalg af mekaniker Svend Erik Larsen, mekaniker Ole Sørensen og pladesmed Stevie Berthelsen
Under eventuelt blev det nævnt at man på hjemmesiden www.svendeforening.dk kan se hvad der sker i foreningen og Ole Cristiansen lagde op til et par foredragsaftener i vinterhalvåret
Derefter overrakte formanden årsnåle til følgende.
25 år: nr.200 maskinarbejder Steen Mortensen, nr.201 autolakerer Kurt Nielsen, nr.202 Murer Freddy Spiegelhauer.
40 år: nr.61 Elektriker Ole Christiansen og nr. 62 mekaniker Harry Nielsen.
50år: nr. 25 Former Henning Espensen
Efter generalforsamlingen var der spisning og hyggeligt samvær.

Comments: