Hjem > Blog > 2009 forårs generalforsamling

2009 forårs generalforsamling

Posted by admin on april 24, 2009

Generalforsamling i Frederikssund Svendeforening

Frederikssund Svendeforening har holdt forårsgeneralforsamling fredag d.24. april i FIK’ s klubhus, hvor formanden, Svend-Erik Larsen kunne byde velkommen til 47 fremmødte svende.

Efter at urmager Ole Dahl Nissen var blevet valgt til dirigent, aflagde formanden beretning. Han sagde bl.a. at det har været et stille halvår, nu da vi ikke afholder madposebal. Vi havde planlagt et grillarrangement d. 16. maj, men har valgt at aflyse på forhånd, da Frederikssund afholder 200 års jubilæum denne dag. Vi er 353 medlemmer i foreningen og formuen er i øjeblikket på ca.100.000 kr. Der blev desuden gjort opmærksom på at sommerudflugten er den 15. august 2009,

Efter oplæsning af protokol og halvårsregnskab var der valg til bestyrelsen

mekaniker Svend Erik Larsen ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes klejnsmed Ole Henriksen ind i bestyrelsen. Der var genvalg til frisør Kurt W Pedersen, pladesmed Stevie Berthelsen og murer Lasse Andersen

Derefter overrakte formanden årsnåle til følgende.

25 år: nr.202 modelsnedker Ole Tonsberg, nr. 203 kok Erik Andersen, nr. 204 kommis Tommy Petersen, nr. 205 tømrer Ole Andersen, nr. 206 offsettrykker Flemming Rasmussen, nr. 207 værktøjsmager Ib Kristiansen, nr. 208 glarmester Stig Nielsen.

40 år: nr. 66 kommis Svend Åge Bovbjerg, nr. 67 kommis Svend Høgsberg, nr. 68 smed Erik Nielsen, nr. 69 murer Leif Nielsen

50 år: nr.28 skibstømrer Flemming Nyquist Hansen

Slutteligt takkede Svend Erik Larsen af som formand, og takkede medlemmerne for god behandling igennem de 18 år, han har været formand

Efter generalforsamlingen var der spisning og hyggeligt samvær.

På efterfølgende bestyrelsesmøde blev bestyrelsen konstitueret, så ny formand i foreningen er tømrer Martin Hansen, næstformand er Typograf Palle Gulaksen, kasser Steen Nielsen og sekretær er pladesmed Stevie Berthelsen.

Comments: