Hjem > Blog > 2014 Efterårsgeneralforsamling

2014 Efterårsgeneralforsamling

Posted by admin on november 2, 2014

Generalforsamling

Fredag d.31 oktober 2014 

Formanden bød velkommen til 38 fremmødte svende. Der var ingen afdøde i denne periode så vi gik hurtigt videre til pkt.1

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 10 kr. Trods den lave indtægt, blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Han fortalte bl.a. om Fugleskydningen som var forløbet rigtig godt med 85 deltagerere. Vi havde hentet afgående fuglekonge på Byvej, for herefter at gå til skydebanen med enkelte stop undervejs. Efter 319 skud blev brystpladen skudt ned af elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen, der hermed blev ny fuglekonge. Foreningens formue er på ca. 58.000 kr. og medlemstallet er på 293medlemmer

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren måtte fremlægge et regnskab som ikke var godkendt af revisorerne. Til trods for mange gennemgange og flere personer har set på regnskabet, var der en balancefejl på
+ 1550 kr. Der var delte meninger om man skulle acceptere fejlen eller købe en revisor til en højere pris. Efter afstemning med 22 stemmer for, blev det vedtaget at der skulle stilles et revideret godkendt regnskab til forårsgeneralforsamlingen.

Pkt.6 Indkomne forslag. Bestyrelsen ønskede en ændring af § 2, da mange uddannelser har ændret navne og betydning. F.eks er der ikke mange der får svendebrev i dag, men et uddannelsesbevis. Så ændringen går på at ændre tekst ”faglært mandlig håndværker og butikssvend samt kontoruddannet” til ”mandlig Erhvervsuddannet”

samtidig en praktisk rettelse også i § 2 ændring fra ”Frederikssund eller indenfor en grænse af 8 km” til "Frederikssund kommune og omegn".
Ændringer genkendt med stemmerne 18 for 6 imod

Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer

afgående Typograf Palle Gullaksen                             Genvalgt

               Ekspedient Bjarne Hansen                           Genvalgt

              Tømrer Martin Hansen      ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Farvehandler Svend Jeske

Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.

Afg. kommis Flemming Hansen                                    Genvalgt

Pkt. 11   revisor  mekaniker Svend Erik Larsen           Genvalgt

Pkt.12    revisorsuppleant  kommis Verner Engmann blev valgt

Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske – trådt ind i bestyrelsen – ingen ny fanebærer valgt

Pkt. 14 Eventuelt. Formanden meddelte at vi desværre ikke udsender lommekalendere fremover, da vi ikke har en sponser mere. Ved indkøb ville prisen være 5000 kr. hvilket vurderes som for meget. Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: