Hjem > Blog > 2010 efterår generalforsamling

2010 efterår generalforsamling

Posted by admin on oktober 29, 2010

Generalforsamling 29 oktober 2010

 

Formanden bød velkommen til 49 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Ole og Henning foretog emblemeftersyn som indbragte 180 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. grillfesten som var gået over alt forventning. En succes som vi håber at kunne gentage til næste år. Fugleskydningen gik godt med 105 deltagere. Her blev blikkenslager Kim Christensen ny fuglekonge. Foreningen er i dag 333 medlemmer og har en formue på ca. 98000 kr

 

Ptk. 4 protokol sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab.kasseren oplæste årsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der  blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag . Ingen

pkt 7 valg af bestyrelsesmedlemmer

pkt 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer

afgående Maskinarbejder Steen Nielsen        Genvalgt

Typograf Palle Gullaksen               Genvalgt

Tømrer Martin Hansen                    Genvalgt

Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen foreslog reservedelsekspedient Lars Hesthaven Velling. Modelsnedker Ole Thorvald ønskede også at stille op. Der var afstemning ved håndsoprækning og Lars Vellingblev valgt med stemmerne 28 mod 20.

Pkt. 11   revisor Tømrer Johnny Olsen Meyer.                           genvalgt

Pkt.12    revisiorsupleant Radiomekaniker Ole Fredsgaard       genvalgt

Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske                          genvalgt

Eventuelt.
Der var en del bemærkninger omkring øllet ved fugleskydningen. Bl.a. 15 kr er for meget for dåseøl fra tyskland - Dåseøl duer ikke - en skandale -  vi skal støtte lokalt ved køb af øl – støt lokalt lige meget om det dåse eller flaske -

Sv.  kasseren kunne fortælle at alle vores arrangementer giver underskud og at ølprisen er sat efter at underskuddet ikke ville være for stort så man fortsat kan holde tilmeldingsprisen nede.

Der blev spurgt til om de 2 medlemmer som er ekskluderet er ude for evigt. Dertil er svaret at det er de ikke. De kan søge om at komme i foreningen igen og bestyrelsen vil tage det op

Til sidst var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: