Hjem > Blog > 2016 Forårs generalforsamling

2016 Forårs generalforsamling

Posted by admin on april 29, 2016

Generalforsamling 29 april 2016

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende, Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Lasse og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 80 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. vores lille forårsfest med 18 deltagere som havde været rigtig hyggeligt trods det lave antal deltagere. Medlemstallet er på 305 medlemmer og formuen er på ca. 71.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .Ingen

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer
afg.                Ole Henriksen - genvalgt
afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt
afg.                Henning Andersen - genvalgt
afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor         Ole Sørensen – genvalgt
Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt
Pkt 14 valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.
Her var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: