Hjem > Blog > 2014 Forårsgeneralforsamling

2014 Forårsgeneralforsamling

Posted by admin on april 28, 2014

Generalforsamling 25 april 2014

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende, som var stuvet godt sammen på 1 salen ovenpå hallens cafe.
Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 70 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. udflugten i marts til Søfartsmuseet i Helsingør som havde været en super tur med gode oplevelser, god mad og godt samvær.  Medlemstallet er på 302 medlemmer hvoraf 33 er i restance og 3 er døde. Formuen er på ca. 64.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer

afg.                Ole Henriksen - genvalgt

afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt

afg.                Henning Andersen - genvalgt

afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor        “         Ebbe Senniksen. Ønskede ikke genvalg –
i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt

Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.

Sekretæren kom frem med at foreningen er konstant for nedadgående med medlemmer. Vi mister 20-25 stykker hvert år. Fag og uddannelser ændrer sig og svendefagene udvikler sig også. Spørgsmålet går på om foreningen er parat til en ændring så også andre faggrupper også kan deltage. Her tænkes på politibetjent, ingeniør o.a. Efter en lille debat blev bestyrelsen opfordret til at komme med et konkret oplæg til næste generalforsamling

Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

 

Comments: