Hjem > Blog > 2011 efterår generalforsamling

2011 efterår generalforsamling

Posted by admin on december 11, 2011

Generalforsamling

28. oktober2011

Formanden bød velkommen til 44 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.
Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.
Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Ole og Henning foretog emblemeftersyn som indbragte 176 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Formanden fortalte lidt om hvad der er sket det sidste halve år. Om grillarrangementet der skyllede væk og om udflugtet som desværre måtte aflyses. Han håbede dog at medlemmerne ville bakke op om næste års arrangementer som er 130 års jubilæet og fugleskydningen. Medlemstallet er på 323 og formuen er på ca. 83000 kr.
Ptk. 4 protokol sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab.kasseren oplæste årsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver
pkt.6 Indkomne forslag . Ingen
pkt 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer

afgående Maskinarbejder Steen Nielsen        ønskede ikke genvalg i stedet valgtes kommis Bjarne Hansen
               Typograf Palle Gullaksen               Genvalgt
               Tømrer Martin Hansen                    Genvalgt

Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.

Afgående Reservedelsekspedient Lars Hesthaven Velling       genvalgt
Pkt. 11   revisor Tømrer Johnny Olsen Meyer.                           genvalgt
Pkt.12    revisiorsupleant Radiomekaniker Ole Fredsgaard       genvalgt
Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske                          genvalgt

Eventuelt. Elektriker Jens Nielsen udtrykte  en meget stor tak til maskinarbejder Steen Nielsen for hans store indsats som kasser i foreningen igennem de sidste 10 år. Trods nogen uenigheder igennem årene er de altid nået til enighed til sidst.
Til sidst var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

Comments: