2014 Forårsgeneralforsamling

Posted by admin on april 28, 2014

Generalforsamling 25 april 2014

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 46 fremmødte svende, som var stuvet godt sammen på 1 salen ovenpå hallens cafe.
Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 70 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. udflugten i marts til Søfartsmuseet i Helsingør som havde været en super tur med gode oplevelser, god mad og godt samvær.  Medlemstallet er på 302 medlemmer hvoraf 33 er i restance og 3 er døde. Formuen er på ca. 64.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren oplæste halvårsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer

afg.                Ole Henriksen - genvalgt

afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt

afg.                Henning Andersen - genvalgt

afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor        “         Ebbe Senniksen. Ønskede ikke genvalg –
i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt

Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.

Sekretæren kom frem med at foreningen er konstant for nedadgående med medlemmer. Vi mister 20-25 stykker hvert år. Fag og uddannelser ændrer sig og svendefagene udvikler sig også. Spørgsmålet går på om foreningen er parat til en ændring så også andre faggrupper også kan deltage. Her tænkes på politibetjent, ingeniør o.a. Efter en lille debat blev bestyrelsen opfordret til at komme med et konkret oplæg til næste generalforsamling

Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

 

0 Kommentarer Read full post »

2014 Udflugt Søfartsmuseum

Posted by admin on marts 10, 2014

Udflugt 2014

Lørdag d. 8 marts

 

På en dejlig mild lørdag morgen samledes 45 friske deltagerer til en dejlig tur til Søfartsmuseet i Helsingør. Vi startede fra Falkenbogskolen kl. 9.30 og kørte først ad vej 6 mod Hillerød, hvor vi gjorde det første holdt ved skoven overfor Amtsgården.  Efter 20 minutters tid i den dejlige formiddagssol kørte vi videre ad hovedvejen og ved vej 227 mod Nødebo, hvor vi fandt en rasteplads i skovkanten, hvor der lige var plads til bussen. Efter en ryge-tissepause fortsatte vi til vej 205 – Esrumvej og kørte mod Helsingør Søfartsmuseum, hvor vi ankom 12.30. Her havde vi 2 timer til at gå rundt og se både det fascinerende byggeri og det interessante museum. Søfartsmuseet er lavet i den gamle tørdok. Der er skrående gangbroer som går ind til det underjordiske museum, hvor adskillige udstillinger som omfatter dansk søfartshistorie igennem de sidste 400 år vises. Efter et par timer i gangene gik vi til Kronborg Havbad for at spise en rigtig god frokost menu. Efter frokosten var der tid til en gåtur på lystbådehavnen og nyde den varme eftermiddagssol. Kl. 15.30 kørte vi hjemad, denne gang ad Gurrevej til Tikøb og videre til Esrum Søvej, hvor vi gjorde holdt ved en rasteplads lige op ad Esrum sø. Smukt vejr, smuk udsigt og en kold pils til at fordøje det – Herligt. Videre kørte vi til vej 205 mod Helsinge. Her drejede vi af mod Pibe Mølle og videre mod Annisse, ned af Præstevej til rastepladsen ved Pøleå. Et dejligt sted hvor vi kunne nyde den nedadgående sol. Efter en god pause kørte vi det sidste stykke af hovedvejen til Kregme og videre mod Frederikssund, hvor vi ankom lidt før kl. 18.00
Det var en rigtig god dag med meget godt humør og godt fællesskab.


2013 Efterår generalforsamling

Posted by admin on november 1, 2013

Generalforsamling

Fredag d.25 oktober 2013 

Formanden bød velkommen til 47 fremmødte svende. Vi mindedes de døde og udtalte et ære være deres minde.
Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.
Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 170 kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Her sagde han bl.a. tak til Lasse for hans indsats i bestyrelsen. Han omtalte Sommerarrangementet som blev en hyggelig og sjov dag for de 45 deltagere. Der var både øl, vand, spil og musik, og vejrguderne var med så det blev en dejlig dag. Foreningens formue er på ca. 62.000 kr. og medlemstallet er på 325, hvoraf der er 25 i restance og 2 er døde.
Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling
Pkt.5 Regnskab. Kasseren var blevet syg, så næstformanden Ole oplæste årsregnskabet. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver.
Pkt.6 Indkomne forslag. Ingen
Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer
afgående Typograf Palle Gullaksen               Genvalgt
              Tømrer Martin Hansen                   Genvalgt
               Ekspedient Bjarne Hansen             Genvalgt
Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.
Afgående. Reservedelsekspedient Lars Hesthaven Velling      ønsker ikke genvalgt
i stedet valgtes kommis Flemming Hansen
Pkt. 11   revisor Tømrer Johnny Olsen Meyer.                           Ønsker ikke genvalgt
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Svend Erik Larsen
Pkt.12    revisorsuppleant  mekaniker Svend Erik Larsen valgt som revisor
                                                                                     i stedet valgtes mekaniker Ole Sørensen
Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske                          genvalgt
Pkt. 14 Eventuelt.
Uddeling af nåle til jubilarerne.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver


2013 Sommerarrangement

Posted by admin on august 11, 2013

 Sommerhygge

Så er vores lille sommerhygge arrangement vel overstået. Det var en fantastisk hyggelig eftermiddag og aften vi havde sammen. Vi var omkring 45 deltagere, som alle var i utroligt godt humør. Der var lagt lidt spil ud, så man kunne udfordre hinanden i bl.al kongespil, hvilket der var mange der gjorde.Maden blev gjort klar ved 18 tiden, og den smagte aldeles udmærket, og det var samtidig med at musikeren var klar til hyggemusik. Det gjorde han så godt at det var svært for nogle at sidde stille, men måtte gynge med til musikken.Der blev spillet, danset og hygget indtil ca. kl 22, hvor det sidste takkede af

Alt i alt en meget vellykket dag, takket være det gode humør som alle tog med

tak for det

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

0 Kommentarer Read full post »