2015 Forårs Generalforsamling

Posted by admin on april 27, 2015

Generalforsamling 24 april 2015

Cafe Hanne - Hallen

Formanden bød velkommen til 38 fremmødte svende, Vi startede med at mindes de døde og udtalte et ære være deres minde.

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte __ kr. Derefter blev der bevilget en øl til hver.

Pkt. 3 Formandens beretning. Han omtalte bl.a. udflugten i marts til arbejdermuseet i KBH som havde været en rigtig god tur med gode oplevelser, god mad og godt samvær. Han takkede Martin Hansen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet. Medlemstallet er på 307 medlemmer hvoraf 61 er i restance og 5 er døde. Formuen er på ca. 63.000,- kr

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab fra efterårsgeneralforsamlingen. Fejl var fundet og rettet og det blev godkendt af revisorerne. Derefter oplæste han det nye halvårsregnskab. Protokol og regnskab blev godkendt, hvorefter der blev bevilget en pilsner til hver

pkt.6 Indkomne forslag .Ingen

pkt 7-10 Valg af bestyrelsesmedlemmer

afg.                Ole Henriksen - genvalgt

afg.                Stevie Berthelsen - genvalgt

afg.                Henning Andersen - genvalgt

afg.                Lars Bengsson - genvalgt

pkt 11 Valg af bestyrelsessuppleant. Afg.  Lasse Withen - genvalgt

Pkt 12 valg af revisor        Ole Sørensen – genvalgt

Pkt 13 valg af revisorsuppleant afg. John Husum Olsen - genvalgt

Pkt 14                  valg af fanebærer Arne Dølling - genvalgt

Ptk 15 Eventuelt.

Her var der uddeling af nåle til jubilarerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

0 Kommentarer Read full post »

2015 Udflugt til Arbejdermusset

Posted by admin on marts 7, 2015

 

Udflugt 2015

Lørdag d. 7 marts

Udflugten denne gang skulle gå til Arbejdermuseet i København. Vi startede kl. 09.35 fra Falkenborgskolen med 36 tilmeldte deltagere, og kørte til Ganløse Egede via Sundbylille, Jørlunde, Slagslund, Ganløse, hvor vi holdt den første strækkeben pause. 10.20 kørte vi videre til Farum, ad Frederiksborgvej til Bagsværd, hvor vi gjorde ophold ved Aldershvile Slotspark. 11.05 kørte vi ad motorvejen til Arbejdermuseet i Rømersgade, hvor vi ankom 11.30
Her havde vi godt halvanden time til at gå rundt på egen hånd og se de udstillede arbejderhjem fra før år 1900 til 1990. Det var også muligt at få en pilsner fra Stjernen eller en kop kaffe lavet på erstatningskaffe Rich. Før vi gik til spisning måtte vi igennem butikken med legetøj som vi og vores forældre havde, da vi var børn. 13.30 var der spisning i cafe Øl Halle. Menuen bestod af 2xsild, torskerognsdeller, skinke, hønsesalat og stærk ost, alt med tilbehør. Maden var særdeles velsmagende og der var nok af den. Eneste minus var at der manglede tjenere, så det tog en time længere end beregnet at spise. 16.10 kørte vi videre ad Vesterbrogade, Roskildevej, Albertslund til Risby Vikingeby, hvor der var en lille rygepause, før vi kl 17.05 kørte videre ad de små veje til Hove, Gundsømagle til vej 6, Ølstykke og Frederikssund hvor vi ankom 17.40   

Det var en rigtig god dag med meget godt humør og godt fællesskab

0 Kommentarer Read full post »

2014 Efterårsgeneralforsamling

Posted by admin on november 2, 2014

Generalforsamling

Fredag d.31 oktober 2014 

Formanden bød velkommen til 38 fremmødte svende. Der var ingen afdøde i denne periode så vi gik hurtigt videre til pkt.1

Pkt.1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Urmager Ole Dahl Nissen, som bliv valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og oplæste derefter dagsorden.

Pkt. 2 Eftersyn af emblemer. Bjarne og Ole foretog emblemeftersyn som indbragte 10 kr. Trods den lave indtægt, blev der bevilget en øl til hver.
Pkt. 3 Formandens beretning. Han fortalte bl.a. om Fugleskydningen som var forløbet rigtig godt med 85 deltagerere. Vi havde hentet afgående fuglekonge på Byvej, for herefter at gå til skydebanen med enkelte stop undervejs. Efter 319 skud blev brystpladen skudt ned af elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen, der hermed blev ny fuglekonge. Foreningens formue er på ca. 58.000 kr. og medlemstallet er på 293medlemmer

Ptk. 4 protokol. sekretæren oplæste protokollen siden sidste generalforsamling

Pkt.5 Regnskab. Kasseren måtte fremlægge et regnskab som ikke var godkendt af revisorerne. Til trods for mange gennemgange og flere personer har set på regnskabet, var der en balancefejl på
+ 1550 kr. Der var delte meninger om man skulle acceptere fejlen eller købe en revisor til en højere pris. Efter afstemning med 22 stemmer for, blev det vedtaget at der skulle stilles et revideret godkendt regnskab til forårsgeneralforsamlingen.

Pkt.6 Indkomne forslag. Bestyrelsen ønskede en ændring af § 2, da mange uddannelser har ændret navne og betydning. F.eks er der ikke mange der får svendebrev i dag, men et uddannelsesbevis. Så ændringen går på at ændre tekst ”faglært mandlig håndværker og butikssvend samt kontoruddannet” til ”mandlig Erhvervsuddannet”

samtidig en praktisk rettelse også i § 2 ændring fra ”Frederikssund eller indenfor en grænse af 8 km” til "Frederikssund kommune og omegn".
Ændringer genkendt med stemmerne 18 for 6 imod

Pkt. 7 – 9 valg af bestyrelsesmedlemmer

afgående Typograf Palle Gullaksen                             Genvalgt

               Ekspedient Bjarne Hansen                           Genvalgt

              Tømrer Martin Hansen      ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Farvehandler Svend Jeske

Pkt 10 Valg af bestyrelsessuppleant.

Afg. kommis Flemming Hansen                                    Genvalgt

Pkt. 11   revisor  mekaniker Svend Erik Larsen           Genvalgt

Pkt.12    revisorsuppleant  kommis Verner Engmann blev valgt

Ptk.13    fanebærer Farvehandler Svend Jeske – trådt ind i bestyrelsen – ingen ny fanebærer valgt

Pkt. 14 Eventuelt. Formanden meddelte at vi desværre ikke udsender lommekalendere fremover, da vi ikke har en sponser mere. Ved indkøb ville prisen være 5000 kr. hvilket vurderes som for meget. Derefter var der uddeling af nåle til jubilarerne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med et længe leve FSF, hvorefter foreningen var vært for et par stykker smørrebrød til hver

0 Kommentarer Read full post »

2014 Fugleskydning

Posted by admin on august 9, 2014

Fugleskydning 9. august 2014

Lørdag morgen kunne formanden byde velkommen og ønske god fugleskydning til 85 morgenfriske svende som var mødt op på torvet. Orkestret var denne gang Slangerup Street jazz band, som gik i front. Vejret var smukt og der var udsigt til en varm dag.
Vi startede præcis kl. 7.00 og gik ad Ny Østergade, Frederiksværksvej til Byvej, hvor afgående fuglekonge Elektriker Kim Wollerup Sørensen bød velkommen og havde arrangeret en morgenpilsner.Formanden takkede fuglekongen og hans dronning, for deres tid som regenter, hvorefter der blev udråbt et længe leve. Efter at musikken havde spillet endnu et par melodier, fortsatte vi tilbage ad Byvej, Frederiksværksvej, Frederiksborgvej, Kirkegade til Postgården hvor en kølig morgenpilsner stod klar.Her blev der fortaget emblemeftersyn som indbragte 190 kr. Efter at musikken havde spillet et par friske numre, takkede Formanden for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Vi fortsatte ad Jernbanegade, op ad Roskildevej til Sommerlyst, hvor en god formiddagspilsner stod klar. Musikken spillede atter et par gode numre, hvorefter Formanden takkede for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Turen fortsatte op ad Roskildevej, til Mad & Diverse. Her havde Pia en kold pilsner klar og godt med lune deller. Musikken spillede et par numre hvorefter Formanden takkede for øllet og der blev udråbt et længe leve.
Herfra gik videre ad Roskildevej til Korshøj. Her havde Spar 5 en pilsner klar og efter at formanden havde takket for øllet og der var blevet udråbt et længe leve kunne vi atter fortsætte det sidste stykke til skydebanen på strandvangen, hvor vi ankom kl. 10.00
Skydningen blev sat i gang kl. 10.15 og fortsatte til kl. 12, hvor der var frokostpause. Kl.13 fortsatte skydningen indtil kl 16.15 hvor brystpladen, efter 319 skud, blev skudt ned af elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen, der hermed blev ny fuglekonge.

Resultater

1. æble Mekaniker Flemming Andreasen for Elektriker Kim W. Sørensen
2. æble Blikkenslager Rene Andersen for Klejnsmed Peter Christiansen
3. æble Vvs Claus Andersen for Elektriker Kim W. Sørensen
4. æble Mekaniker Jesper Bech-Withen for Mekaniker Kevin Haagensen
Kronen Typograf Palle Gullaksen for Maskinsnedker Kim Hansen
Ringen Elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen
Halsen Rørsmed Niels Henrik Hansen for Mekaniker Lars Christensen
Højre Vinge Urmager Ole Dahl Nissen for Mekaniker Ole Sørensen
Venstre Vinge Værktøjsmager Per Hansen for Maskinarbejder Rico Jensen
Brystpladen Elektriker Brian Pode for Finmekaniker Jesper Henriksen

0 Kommentarer Read full post »