så er forårsgeneralforsamlingen vel overstået.
46 medlemmer var mødt op til en hyggelig aften.
Formand, sekretær og kasser aflagde deres beretninger uden bemærkninger.
og så var der genvalg af bestyrelsesmedlemmer. 
det skal bemærkes at kommende generalforsamlinger kommer til at foregå i FIK klublokaler

 

 

venlig hilsen Bestyrelsen